conservatoir beslag

Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond

Kennismaking met het executie- en beslagrecht (Digitaal boek)

P.H.G.J. Römers

Post thumbnail Een kennismaking met het executie- en beslagrecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie wordt het executie- en beslagrecht in eenvoudige bewoordingen op overzichtelijke en toegankelijke wijze behandeld, zodat men zich deze materie snel eigen kan maken.

9789069164045 - 29-05-2000

Moet degene ten laste van wie conservatoir beslag is gelegd bekend zijn met de aanhangigheid van de hoofdzaak?

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 25 mei 2018, nr. 17/00847, ECLI:​NL:​HR:​2018:​773, RvdW 2018/627 (Avonwick Holdings/VI Holding)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2018
AA20180726

Olie voor de troepen – over de NAVO als crediteur en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter

A.A.H. van Hoek

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 3 september 2020, C-186/19, ECLI:EU:C:2020:638 (Supreme Site Services/Supreme Headquarters Allied Powers Europe)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2021
AA20210055

Ontvanger/Heemhorst

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 3 oktober 2003, nr. C02/294HR, ECLI:NL:HR:2003:AI0347, RvdW 2003, 155 (Ontvanger/Heemhorst) Conservatoir beslag door de Ontvanger. Geldt oplegging van een aanslag door de Inspecteur als eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 700 lid 3 en 704 Rv.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2004
AA20040127

Over stromannen, katvangers en geldezels: beslag in geval van verhaalsontduiking

K.J. Krzeminski

Verhaalsontduiking komt in de praktijk vaker voor dan men zou hopen. Hierbij zijn regelmatig derden betrokken. Een snelle blik op de jurisprudentie levert al een hoop voorbeelden van ‘stromannen’, ‘katvangers’ en ‘geldezels’ op. Schuldeisers hebben een evident belang om tegen schijnconstructies op te komen en beslag te kunnen leggen op goederen die aan hun verhaal zijn onttrokken, ook al staan deze goederen formeel op naam van een derde. In deze bijdrage licht ik enkele mogelijkheden daartoe uit.

Literatuur | Oratie
december 2023
AA20231001

Rechtsvraag (281) Luchtrecht

F.A. van Bakelen

Aan de hand van een casus worden enkele vragen gesteld, waarna lezers van Ars Aequi worden opgeroepen een antwoord in te zenden.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1999
AA19990686

Rohde Nielsen/De Donge

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 25 november 2005, nr. C04/250HR, ECLI:NL:HR:2005:AT9060 (Rohde Nielsen/De Donge) Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2006
AA20060112

Van den Bergh/Van der Walle

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 29 oktober 2004, nr. C03/166HR, ECLI:NL:HR:2004:AP4504, RvdW 2004, 123 (Van den Bergh/Van der Walle) Conservatoir (derde)beslag op niet benutte kredietruimte is niet mogelijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2005
AA20050846

Resultaat 13–20 van de 20 resultaten wordt getoond