Olie voor de troepen – over de NAVO als crediteur en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter


Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) 3 september 2020, C-186/19, ECLI:EU:C:2020:638 (Supreme Site Services/Supreme Headquarters Allied Powers Europe)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.A.H. van Hoek

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210055

Hof van Justitie Europese Unie 3-09-2020 (ECLI:EU:C:2020:638) zaaknummer: C-186/19

Brussel I bis conservatoir beslag escrow immuniteit NAVO overheid rechtsmacht Rina SpA SHAPE Supreme Verordening (EU) 1215/2012

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie