Herbezinnen op het beslagrecht?


Een opvallend verschil tussen een civiele procedure in Nederland en in het buitenland wordt gevormd door de ruime mogelijkheid om in een Nederlandse procedure conservatoir beslag te leggen. Deze ruime mogelijkheid van beslaglegging vormt al jaren een onderwerp van academisch debat. Het is daarom bijzonder gelukkig dat onlangs een uitgebreid onderzoek naar de praktijk van het conservatoir beslag is verschenen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.L. Tuil

Verschijning: februari 2011

Archiefcode: AA20110098

beslagrecht conservatoir beslag executoriale titel opheffingskortgeding schadeplichtigheid verlofverlening

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Opiniërend artikel