Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 2010-2020 voor de rechtspraktijk


Jurisprudentie Burgerlijke procesrecht 2010-2020 voor de rechtspraktijk is een verzameling van de arresten van de Hoge Raad op het gebied van Burgerlijk procesrecht, gewezen in de periode 2010 tot en met 2020. De verzameling is speciaal samengesteld voor gebruik in de rechtspraktijk en ziet op boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele aanverwante onderwerpen.

De arresten zijn onderwerpsgewijs en chronologisch geordend. Beoogd is om zoveel mogelijk arresten te bundelen door enkel de kernoverwegingen van de Hoge Raad op te nemen tezamen met een korte samenvatting.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): E. Baghery (red.)

1e druk 2021

Verschijningsdatum: 19-4-2021

ISBN: 9789493199439

Pagina's: 1198

burgerlijk procesrecht burgerlijk recht jurisprudentie jurisprudentiebundel proecesrechtpraktijk

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Alle uitgaven Jurisprudentiebundels

 69,50