Toont alle 12 resultaten

Aleid Wolfsen: ‘Je moet nooit kritiek hebben op de rechter’

N. de Boer, A. Kristic

Post thumbnail Interview met Aleid Wolfsen, momenteel burgemeester van Utrecht, over de kwaliteiten en eigenschappen van rechters, parlementariërs en bestuurders. Ook wordt er ingegaan op het referendum waarna Wolfsen burgemeester werd. Daarnaast komt ook de toestand en de organisatie van de rechterlijke macht aan de orde waarvan Wolfsen deel van uit maakte. Aan bod komen ook juryrechtspraak en deelname van leken. Tenslotte komt de politiek aan de orde.

Verdieping | Interview
September 2008
AA20080661

Betwist gezag bij uitzetting van asielzoekers

Wie is de baas over de politie?

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Post thumbnail Met een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening belemmeren burgemeesters tegenwoordig nog wel eens een door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel gelaste uitzetting van vreemdelingen. Dit leidt tot ernstige loyaliteitsproblemen voor de politie; aan wie moet zij nu gehoorzamen, aan de minister of aan de burgemeester?

Opinie | Opiniërend artikel
November 2012
AA20120803

Burgemeester, openbare orde en noodrecht

Rechtsvraag (323) Staatsrecht

J.L.W. Broeksteeg

In deze rechtsvraag komt aan de orde welke bevoegdheden de burgemeester bij de openbare orde handhaving heeft.

Perspectief | Rechtsvraag
Juni 2005
AA20050524

Burgemeester, openbare orde en noodrecht

Beantwoording rechtsvraag (323) Staatsrecht

J.L.W. Broeksteeg

In dit artikel wordt de rechtsvraag 323 inzake de bevoegdheden van de burgemeester in noodsituaties besproken.

Perspectief | Rechtsvraag
November 2005
AA20050973

De Politiewet 1993: de slechtste wet van Nederland

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Prof.mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens betoogt dat de Politiewet 1993 de slechtste wet is die hij kent. Aan de orde komen: openbare orde, strafrechtelijke handhaving, gezagsdragers, beheerder van de politie, zeggenschap van het Rijk en het driehoeksoverleg.

Opinie | Opiniërend artikel
Juni 1998
AA19980579

Gedwongen toezicht pedofiel?

R.J.B. Schutgens

Rechtbank Midden-Nederland 6 november 2013, nr. C/16/353395 / KG ZA 13-725, ECLI:NL:RBMNL:2013:5494 (Gemeente Veenendaal/X)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2014
AA20140369

Geketend herdenken

W.J. Veraart

Op 4 mei verbood de Zutphense rechtbank in een kortgedingvonnis de gemeente Bronckhorst mee te werken aan de herdenking van Duitse soldaten in Vorden. Naar aanleiding van deze uitspraak vraagt Wouter Veraart zich af in hoeverre het wenselijk is om de wijze waarop wij op lokaal en nationaal niveau aan Dodenherdenking gestalte wensen te geven juridisch aan banden te leggen.

Opinie | Column
Juni 2012
AA20120442

Het wetsvoorstel ‘Wet tijdelijk huisverbod’: … en nu nog maar de puntjes op de i

S.S.D. Nizamoeddin

In het wetsvoorstel 'Wet tijdelijk huisverbod' wordt een bestuursrechtelijke mogelijkheid gecreerd om mogelijke thuisgeweldplegers uit huis te plaatsen voordat zich daadwerkelijk strafbare feiten hebben voorgedaan.

Opinie | Opiniërend artikel
Februari 2007
AA20070145

Politie, gangsters, hondepoep?

M.M. Dolman, R. Glas

Redactioneel artikel waarin de geschiedenis over de zeggenschap over de Nederlandse politie wordt besproken. Berust de zeggenschap nu bij de gemeente of bij justitie?

Opinie | Redactioneel
Maart 1990
AA19900136

Sluiting koffieshop

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 januari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AA9718, nr. 200002818/1, AB 2001, 71, m.nt. J.G. Brouwer/A.E. Schilder In deze noot bij deze uitspraak wordt ingegaan op het ambt van burgemeester, de vervulling daarvan en de bevoegdheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2001
AA20010468

Van Monisme naar Dualisme; 18 jaar later

R. van Boxtel

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren.Van Boxtel bespreekt zijn artikel in Ars Aequi over een dualistisch bestuursmodel op gemeentelijk niveau.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2001
AA20010739

Wanordelijkheden als argument om demonstraties en vergaderingen te verbieden

B. Roorda

Post thumbnail

Kan een burgemeester een demonstratie of vergadering verbieden als vijandig publiek wanordelijkheden veroorzaakt? Het zou een premie zetten op wanordelijk gedrag.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2017
AA20170699

Toont alle 12 resultaten