De Politiewet 1993: de slechtste wet van Nederland


Prof.mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens betoogt dat de Politiewet 1993 de slechtste wet is die hij kent. Aan de orde komen: openbare orde, strafrechtelijke handhaving, gezagsdragers, beheerder van de politie, zeggenschap van het Rijk en het driehoeksoverleg.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.Ph.J.A.M. Hennekens

Verschijning: juni 1998

Archiefcode: AA19980579

(strafrechtelijke) handhaving burgemeester justitie openbare orde politie

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie

Opinie Opiniërend artikel