Burgemeester, openbare orde en noodrecht

Beantwoording rechtsvraag (323) Staatsrecht


In dit artikel wordt de rechtsvraag 323 inzake de bevoegdheden van de burgemeester in noodsituaties besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.L.W. Broeksteeg

Verschijning: november 2005

Archiefcode: AA20050973

bevoegdheid burgemeester noodrecht

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag