Het wetsvoorstel ‘Wet tijdelijk huisverbod’: … en nu nog maar de puntjes op de i


In het wetsvoorstel ‘Wet tijdelijk huisverbod’ wordt een bestuursrechtelijke mogelijkheid gecreerd om mogelijke thuisgeweldplegers uit huis te plaatsen voordat zich daadwerkelijk strafbare feiten hebben voorgedaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.S.D. Nizamoeddin

Verschijning: februari 2007

Archiefcode: AA20070145

burgemeester thuisgeweld

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikel