Sluiting koffieshop


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 januari 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AA9718, nr. 200002818/1, AB 2001, 71, m.nt. J.G. Brouwer/A.E. Schilder

In deze noot bij deze uitspraak wordt ingegaan op het ambt van burgemeester, de vervulling daarvan en de bevoegdheden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AA20010468

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-01-2001 (ECLI:NL:RVS:2001:AA9718) zaaknummer: 200002818/1

bevoegdheid burgemeester decentralisatie gedoogbeleid koffieshop

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie