borgtocht

Toont alle 9 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van de borgtocht waarbij ook rechtsvergelijking aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1996
AA19960655

De aard van de aansprakelijkheid uit hoofde van een 403-verklaring

R.M. Wibier

Een zogenaamde 403-verklaring is een verklaring waarin de consoliderende vennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schulden uit rechtshandeling van de vrijgestelde vennootschap. De kwalificatie van een schuld waarvoor meerdere schuldenaren kunnen worden aangesproken als hoofdelijk, kan verstrekkende gevolgen hebben. Hoe ver dat gaat blijkt uit de in dit artikel te bespreken uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Bia Beheer.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2015
AA20150778

De P van IPR: het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ in het EEX

J.E.M. Polak

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 november 2002, ECLI:EU:C:2002:656, zaak C-271/00, Jur. 2002, p. I-10527, NIPR 2003, 37 (Gemeente Steenbergen/Baten) Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:282, zaak C-266/01, Jur. 2003 (PFA/Staat) In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de toepasselijkheid van het EEX-verdrag bij vorderingen ingesteld door de overheid in geval van terugvordering van wat betaald is uit hoofde van de sociale zekerheid indien de wijze van instellen van de vordering beheerst wordt door het gewone privaatrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2003
AA20030676

Het voorrecht van uitwinning: de ‘longue durée’ van een historische vergissing

E. Koops

Egbert Koops promoveerde op 15 april 2010 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Vormen van subsidiariteit. Promotor was prof. mr. W.J. Zwalve. In deze bijdrage zet hij zijn bevindingen uiteen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2011
AA20110669

september 2004

Katern 92: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Pas op! Borgtocht in bedrijf

(Bras vs. Satisfactorie)

W.H. van Boom

Hoge Raad 6 juni 2008, nr. C06/317HR, ECLI:NL:HR:2008:BC8690, LJN: BC8690 (Bras/Satisfactorie) In deze uitspraak van de Hoge Raad en de daarbij behorende noot staat de borgtochtovereenkomst centraal. De uitspraak en de noot maken duidelijk dat een goede communicatie en afspraken belangrijk zijn bij een borgtochtovereenkomst. Ook komt de mededelingsplicht duidelijk aan de orde. In de noot worden besproken: de nadelen en gevolgen van de buitengerechtelijke vernietiging van de overeenkomst door de hoofdschuldenaar, de doorwerking van verweermiddelen van de hoofdschuldenaar in de verhouding tussen borg en schuldeiser respectievelijk borg en hoofdschuldenaar, het onderscheid tussen een verweermiddel en het wilsrecht dat na uitoefening tot een verweermiddel leidt, alsmede de gevolgen van dat onderscheid voor de borg en ten slotte onze conclusie dat meer aandacht nodig is voor communicatieplichten in plaats van de aandacht die nu uitgaat naar het ontstaansmoment van de regresvordering. Aan de orde komen hierbij het Nederlandse en Belgische recht en waar van belang ook de Draft Common Frame of Reference.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2009
AA20090554

Persoonlijke zekerheden

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Persoonlijke zekerheden (Digitaal boek)

G.J.L. Bergervoet, A.M.M. Hendrikx, S. Klinkhamer

Post thumbnail In dit cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie.

9789493199200 - 26-01-2021

Rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht

H.C.F. Schoordijk

In deze rechtsvraag komt na een casus aan de orde hoe iemand onder een aansprakelijkheidsstelling uit borgtocht uit kan komen. De vraag dient beantwoord te worden naar Nederlands én Engels recht.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960467

Toont alle 9 resultaten