Persoonlijke zekerheden


Persoonlijke zekerheid speelt in de praktijk, met name in financieringstransacties, een belangrijke rol. Persoonlijke zekerheidsrechten kunnen in vele contexten en praktische toepassingsvormen voorkomen.

In dit Ars Aequi Privaatrecht cahier wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van persoonlijke zekerheid naar Nederlands recht. De nadruk ligt daarbij op de rechtsfiguren van contractuele hoofdelijkheid, borgtocht en de onafhankelijke bankgarantie. Dat zijn in de huidige praktijk de meest voorkomende en meest relevante vormen van persoonlijke zekerheid. Na de plaatsbepaling van persoonlijke zekerheid binnen het spectrum van zekerheidsrechten en het schetsen van de grondtrekken van een persoonlijk zekerheidsrecht, bespreken de auteurs de figuren van contractuele hoofdelijkheid en borgtocht. Vervolgens zullen ook de onafhankelijke (bank)garantie en enkele overige vormen, zoals de patronaatsverklaring en 403-verklaring aan de orde komen, waarna de verschillende mogelijkheden om verhaal te nemen worden besproken.

Dit cahier is bedoeld voor zowel de rechtenstudent als voor de jurist die in de praktijk of wetenschap werkzaam is en interesse heeft in de kernonderwerpen op het gebied van persoonlijke zekerheidsrechten naar Nederlands recht.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50