Beantwoording rechtsvraag (253) rechtsvergelijking inzake borgtocht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van de borgtocht waarbij ook rechtsvergelijking aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.C.F. Schoordijk

Verschijning: oktober 1996

Archiefcode: AA19960655

aansprakelijkheid borgtocht geldlening schuld zekerheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag