De P van IPR: het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ in het EEX


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 14 november 2002, ECLI:EU:C:2002:656, zaak C-271/00, Jur. 2002, p. I-10527, NIPR 2003, 37 (Gemeente Steenbergen/Baten)

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 15 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:282, zaak C-266/01, Jur. 2003 (PFA/Staat)

In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op de toepasselijkheid van het EEX-verdrag bij vorderingen ingesteld door de overheid in geval van terugvordering van wat betaald is uit hoofde van de sociale zekerheid indien de wijze van instellen van de vordering beheerst wordt door het gewone privaatrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.M. Polak

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030676

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 14-11-2002 (ECLI:EU:C:2002:656) zaaknummer: C-271/00,
Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 15-05-2003 (ECLI:EU:C:2003:282) zaaknummer: C-266/01

borgtocht burgerlijke zaken handelszaken IPR sociale zekerheid

Annotaties en wetgeving Annotatie