Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond

Kan de ministerraad besluiten nemen?

L.J.A. Damen

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 14 juli 1995, ECLI:NL:CBB:1995:ZG0396, nr. 95/0798/999/195, JB 1995, 217 m.nt. A.W. Heringa, KG 1995, 367 In deze uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven komt aan de orde, naar aanleiding van een procedure rondom de toewijzing van etherfrequenties, in hoeverre de ministerraad een bestuursorgaan is. Ook wordt geanalyseerd welk element er ontbreekt om aan iedere beslissing van de ministerraad het predicaat besluit toe te plakken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1996
AA19960047

Maart 1994

Katern 50: Bestuursrecht

H.B. Winter

Juni 1994

Katern 51: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

December 1995

katern 57: Bestuursrecht

S. Borger, H.B. Winter

September 2003

Katern 88: Bestuurs(proces)recht

A.M. Klingenberg, F.R. Vermeer

September 2004

Katern 92: Bestuurs(proces)recht

A.M. Klingenberg, F.R. Vermeer

Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende

F.T. Groenewegen, A.P. Klap

Post thumbnail

In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

9789492766847 - 12-12-2019

Rechtsvraag (205) gegevens uit CID-privacyreglement

H.Ph.J.A.M. Hennekens

Rechtsvraag op het gebied van het snijvlak tussen bestuurs- en strafprocesrecht. Aan de orde is in hoeverre dat gegevens uit het CID-database opgevraagd kunnen worden die vallen onder de regels van het CID-privacyreglement.

Perspectief | Rechtsvraag
April 1991
AA19910352

Van documenten die in tassen en fietsen verdwijnen

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8867, nr. 200305541/1, AB 2004, 200 m.nt. Stolk, JB 2004, 242, NJB 2004, p. 1265, NA 2004, 146; 6 mei 2004, nr. 200305693/1, AB 2004, 201 m.nt. Stolk, JB 2004, 243, NJB 2004, p. 1263, NA 2004, 145 Dit arrest gaat over de verhouding tussen vrijheid van bestuur voor de overheid en de openbaarheid die ditzelfde bestuur moet nastreven aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2004
AA20040636

Resultaat 13–21 van de 21 resultaten wordt getoond