Katern 50: Bestuursrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Verschijning: Maart 1994

Archiefcode: AAK19942374

aanpassingswetgeving besluit bestuursorgaan invoering Awb inwerkingtreding Awb oplostheorie privaatrechtelijk handelen schakelbepaling

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen