katern 57: Bestuursrecht


In Katern worden de rechtsontwikkelingen op 34 juridische deelterreinen besproken door een aantal vaste, professionele medewerkers. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Katern is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi maandblad.


Verschijningsvorm: KwartaalSignaalartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Borger, H.B. Winter

Verschijning: December 1995

Archiefcode: AAK19952729

algemene databank wet- en regelgeving belanghebbende besluit bestuursorgaan deregulering marktwerking schorsingsverzoek wetgevingskwaliteit

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht