Van documenten die in tassen en fietsen verdwijnen


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8867, nr. 200305541/1, AB 2004, 200 m.nt. Stolk, JB 2004, 242, NJB 2004, p. 1265, NA 2004, 146; 6 mei 2004, nr. 200305693/1, AB 2004, 201 m.nt. Stolk, JB 2004, 243, NJB 2004, p. 1263, NA 2004, 145

Dit arrest gaat over de verhouding tussen vrijheid van bestuur voor de overheid en de openbaarheid die ditzelfde bestuur moet nastreven aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: september 2004

Archiefcode: AA20040636

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 06-05-2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AO8867) zaaknummer: 200305541/1

bestuurlijke aangelegenheid bestuursorgaan rechtsvrije ruimte voor kabinetsinformateur

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie