Zonneparken en duurzaam grondgebruik. Een warme relatie?


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 15 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:80, zaaknr. 201900785/1/R1 (mr. Polak). Wro artikel 3.1 lid 1


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.A. Nijmeijer

Verschijning: maart 2020

Archiefcode: AA20200278

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-01-2020 (ECLI:NL:RVS:2020:80) zaaknummer: 201900785/1/R1

Besluit ruimtelijke ordening bestemmingsplan CO2-uitstoot ladder voor duurzame verstedelijking landbouwgrond zonneladder zonnepanelen zonnepark

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Annotaties en wetgeving Annotatie