Van de begraafplaats, de moskee en piëteit

Over belangenafweging in de ruimtelijke ordening


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX1112, LJN: BX1112, nr. 201100219/1/R4


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.G.A. Nijmeijer

Verschijning: november 2012

Archiefcode: AA20120837

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11-07-2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX1112) zaaknummer: 201100219/1/R4

1.9 Chw bestemmingsplan bouw moskee discretionaire ruimte goede ruimtelijke ordening relativiteitsvereiste Wabo Wet ruimtelijke ordening WRO

Staats- en bestuursrecht Ruimtelijke-ordeningsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie