Resultaat 61–72 van de 72 resultaten wordt getoond

Rechtsvraag (272) materieel strafrecht

Een schot op de (eigen) foetus

J. Remmelink

Rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht in hoeverre een ongeboren kind wordt beschermd tegen inbreuken op zijn leven. Kan iemand die een ongeboren kind letsel toebrengt, nadat het kind levend geboren wordt (en misschien daarna overlijdt), worden vervolgd voor het letsel toebrengen?

Perspectief | Rechtsvraag
April 1997
AA19970245

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

Schrijfactie voor Amnesty International ten behoeve van de leden van de Soedanese Orde van Advocaten.

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 1990
AA19900168

Schrijfaktie Amnesty International

Amnesty International

In dit artikel wordt een schrijfoproep gedaan door Amnesty International vanwege advocaten die vermoord zijn in Guatamala. In het artikel wordt daarbij de achtergrond uiteengezet.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juli 1990
AA19900450

Thorgeir Thorgeirson

G.A.I. Schuijt

Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 25 juni 1992, Application no. 13778/88, ECLI:CE:ECHR:1992:0625JUD001377888, Mediaforum Bijlage (4) 1992-11/12: 88-96 (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland) In deze uitspraak van het EHRM komt duidelijk aan de orde hoe wordt geoordeeld of een bepaalde beperking van de vrijheid van meningsuiting een toegelaten beperking is die valt onder art. 10 lid 2 EVRM. In de noot wordt dieper ingegaan op de uitspraak en de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1993
AA19930687

Toegang tot de bron: het auteursrecht en het internet

P.B. Hugenholtz

In dit artikel kijkt de auteur vanuit een auteursrechtelijk perspectief naar het internet. In hoeverre belemmert het auteursrecht de toegang tot content op internet? Er wordt ingegaan op illegaal downloaden, wettelijke beperkingen van het auteursrecht, Digital Rights Management en open content.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080581

UNESCO 1970 en de bescherming van cultuurgoederen

N.M. van der Horst

In dit artikel wordt besproken hoe met het in werking treden van twee wetten het Unesco verdrag van 1970 ter bescherming van cultuurgoederen in Nederland van kracht wordt. Na een inleiding volgt een beschrijving van het verdrag. Vervolgens wordt de vraag beantwoord waarom Nederland pas zo veel jaar na 1970 toetreedt. Daarna komt de Uitvoeringswet aan de orde. Er wordt afgesloten met een conclusie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Oktober 2009
AA20090666

Verlenging duur auteursrecht en naburige rechten

E.J. Arkenbout

De Europese Commissie in Brussel houdt de auteurswetgever in Nederland en de andere landen van de Europese Unie al enige jaren behoorlijk aan het werk. Sinds 1991 is een stroom richtlijnen over de lid-staten uitgestort en het ziet er niet naar uit dat die stroom op korte termijn opdroogt. In dit artikel wordt nader ingegaan op de wijze waarop Nederland inmiddels heeft voldaan aan de verplichting tot implementatie van één van die richtlijnen: de richtlijn betreffende harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (hierna: Duur-richtlijn).

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1996
AA19960259

Vrij verkeer van gigolo’s

A. Looijestijn-Clearie

In deze beantwoording van een rechtsvraag wordt aan de hand van een vrij humoristische casus ingegaan op het vrij verkeer van personen waarbij onder andere het verblijfsrecht wordt behandeld. Ook komt het toekennen van rechten aan bod.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2009
AA20090601

Wet op de jeugdzorg

Nieuwe wetgeving

J. Kok

In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en de werking van de Wet op de jeugdzorg.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Maart 2005
AA20050173

Wetenschappelijk onderzoek: georganiseerde vrijheid

P.J.J. Zoontjens

In dit artikel wordt ingegaan op onderzoek en wetenschapsuitoefening. Aan de orde komen: werkplaatsen van onderzoek, instituten en kenniscentra, financiering en de verhouding tussen onderzoek en onderwijs.

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 1995
AA19950201

You have the right to remain silent…

A. van Veen

Redactioneel artikel over een destijds ingediend wetsartikel waarin er ten behoeve van de journalist werd voorzien in bronbescherming. In het artikel wordt ingegaan op de werking ervan, keuzemogelijkheid, en het verschil met het verschoningsrecht van bijvoorbeeld advocaten en artsen.

Opinie | Redactioneel
Juli 1993
AA19930520

Zienderogen Kunst

H. Cohen Jehoram

Hoge Raad 22 juni 1990, nr. 13933, ECLI:NL:HR:1990:AD1160, NJ 1991,268 (L.C.G. Malmberg B.V./Stichting Beeldrecht). Ook bekend als Zienderogen Kunst. Uitspraak van de Hoge Raad en daarbij behorende noot waarin het auteursrechtelijke citeervrijheid centraal staat. Volgens de annotator gaat het in deze uitspraak om het wezen van het auteursrecht. De Hoge Raad benadrukt dat het auteursrecht bescherming moet bieden aan de maker van een werk voor wat betreft exploitatie door openbaarmaking en verveelvuldiging.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1991
AA19910672

Resultaat 61–72 van de 72 resultaten wordt getoond