Wet op de jeugdzorg

Nieuwe wetgeving


In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming en de werking van de Wet op de jeugdzorg.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Kok

Verschijning: maart 2005

Archiefcode: AA20050173

belang bescherming Bureau jeugdzorg jeugdzorg kind

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving