Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 61

de beperking bij de verblijfsvergunning


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): Red. Rechtspraak Vreemdelingenrecht

Archiefcode: RV20080061

22-02-2008 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2008:BC5889) zaaknummer: 200706668/1

aanvraag indiening verblijfsvergunning verlenging voortgezet verblijf

Procedure

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.100Art. 3.4, lid 3Art. 3.99(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B2/5.3.3(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 14, lid 2