Categorie: Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

Naar aanleiding van reacties op onze column ‘Het referendum en het Triassofisme van de rechter’, bespraken wij tijdens een case law meeting van De Juridische Argumentatiekliniek onze stipulatieve definitie van het Triassofisme. Bij het Triassofisme, zo stelden wij, doet de rechter een drogredelijk oftewel sofistisch beroep op het Trias Politica-argument door ten onrechte te overwegen […]
Als ieder type redenering drogredelijk oftewel sofistisch kan worden gebruikt, dan bestaat er ook zoiets als het Triassofisme. Bij het Triassofisme doet de rechter een drogredelijk beroep op het Trias Politica-argument, bijvoorbeeld door ten onrechte aan te geven dat het ‘niet de taak van de rechter in ons staatsbestel is’ om een oordeel te geven […]
De Juridische Argumentatiekliniek is momenteel bezig met een onderzoek naar de oorzaken van de analogiefobie: de overmatige angst voor de analogieredenering.1 Deze fobie komt voort uit een aantal drogredenen. In deze column bespreken we de tweede drogreden: de gedachte dat er in het strafrecht een analogieverbod geldt terwijl extensieve interpretatie wel toegestaan zou zijn. Het […]
De Juridische Argumentatiekliniek is momenteel bezig met een onderzoek naar de oorzaken van de analogiefobie, dat wil zeggen de overmatige angst voor de analogieredenering.1 Deze fobie komt voort uit een aantal drogredenen. In deze column bespreken we de eerste drogreden: de gedachte dat analogie-argumentatie ‘eigenlijk’ niet bestaat en op een dieper niveau gereduceerd kan worden […]
De analyse van een bewijs uit het ongerijmde – de reductio ad absurdum – is bij ons in De Juridische Argumentatiekliniek regelmatig onderwerp van discussie. Onlangs bespraken wij een recent commentaar op de reductio in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht: ‘Waar een bewijs uit het ongerijmde in de wiskunde wil slagen (wie kent niet […]
  Te vroeg moesten wij afscheid nemen van onze collega Wibo van Rossum — jurist, rechtssocioloog en rechtsantropoloog aan de Erasmus School of Law. Te laat kwam ik er achter dat Wibo en ik een gemeenschappelijke held hadden. Wij deelden veel inzichten, dat wist ik. Inzichten over de rechtswetenschap, over haar beantwoordbare vragen en over […]
In de categorie Belangwekkende sauna-discriminatiezaken, bespraken wij van de Juridische Argumentatiekliniek onlangs een mooi voorbeeld van het open texture karakter van het recht – het vermogen van het recht om zich aan te passen aan een veranderende wereld. Een transgender werd geweigerd in de dameskleedkamer en de sauna van een sportschool. De dames in de […]
In het laatste nummer van het Netherlands Journal of Legal Philosophy verscheen een interessante kritische bijdrage van Vincent Geeraerts en Wouter Veraart over een nieuw fenomeen in ons recht: het maken van afgedwongen excuses.1 Dit houdt in dat iemand door de rechter wordt gedwongen om verontschuldigingen aan te bieden aan een slachtoffer. Een wonderlijk verschijnsel. […]
Aan de Juridische Argumentatiekliniek werd deze week de volgende vraag voorgelegd: de regering wil het referendum afschaffen met een intrekkingswet en vindt het ‘niet logisch’ om deze wet bij referendum aan de kiezers voor te leggen. Klopt die redenering wel? Het antwoord op deze vraag luidt natuurlijk: dat hangt ervan af. Maar waar het precies […]
Aan de Juridische Argumentatiekliniek werd deze week de volgende vraag voorgelegd: de regering wil het referendum afschaffen met een intrekkingswet en vindt het ‘niet logisch’ om deze wet bij referendum aan de kiezers voor te leggen. Klopt die redenering wel? Het antwoord op deze vraag luidt natuurlijk: dat hangt ervan af. Maar waar het precies […]