Categorie: Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

In 2017 is de column ‘Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie’ maandelijks verschenen in Ars Aequi Maandblad. Op deze plek wordt de column voortgezet als maandelijkse blog. De eerder verschenen columns zijn te vinden via https://weblogs.arsaequi.nl/columns/author/harmkloosterhuis/.