Rwanda: Een rechtsstaat in de mist

Boekbespreking. Rwanda: Een rechtsstaat in de mist bevat de op 24 oktober 2014 uitgesproken afscheids­rede van Nick Huls als hoogleraar rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gedurende 2,5 jaar heeft Huls te Nyanza beginnende en gevorderde juristen opgeleid en beleidsadviezen geschreven over (het beter laten functioneren van) de Rwandese overheid. In zijn rede verhaalt Huls over de geno­cide van 1994 en het sociale contract dat daarna tussen regering en bevolking gesloten werd.

Huls signaleert verschillende factoren, die eraan bijdragen dat sprake is van een ‘puberende rechtsstaat’. Zo zijn daar de, gelet op de Grondwet, problematische positie van president Kagame (die in 2017 voor een derde termijn zou kunnen gaan), het hybride karakter van het rechtssysteem (inheems, common en civil law) en het chaotische wetgevingsproces. Tegelijkertijd doet hij ook verschillende aanbevelingen, bij navolging waarvan Rwanda een volledige rechtstaat kan worden. Zo dient de juridische academie kritischer juristen op te leiden en dient de rechtshulpbeweging beter georganiseerd te worden.

Zich te verdiepen in de bovenstaande problematiek is ‘een stuk bevredigender dan je […] bezig te houden met het racistische karakter van Zwarte Piet of de herverkaveling van de gerechtelijke kaart in Nederland’. Bij die observatie kan men zich, na het lezen van dit boek(je), slechts aansluiten. In dat verband is het erg interessant om te weten dat Huls werkt aan het Engelstalige boek Rwanda: A Rechtsstaat in the mist. Wordt dus vervolgd. (TiK)

N. Huls
Rwanda: Een rechtsstaat in de mist
Den Haag: BJu 2015, 28 p., € 18

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *