Het verhaal van de rechter, over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal

Boekbespreking. Deze bundel is een liber amoricum voor Hans den Tonkelaar. Hij was gedurende zijn carrière rechter en vicepresident van de rechtbanken Zutphen en Arnhem en is emeritus hoogleraar Rechtspraak. Dit boek zou niet alleen een eerbetoon aan hem, maar ook aan de rechter genoemd kunnen worden. Zoals de titel al zegt, behandelen verschillende auteurs de rechter vanuit drie invalshoeken: literatuur, samenleving en rechtszaal.
Ik noem enkele in het oog springende bijdragen. In het eerste deel staat de persoon van de rechter centraal. Aan de hand van de taal van de rechter (Venema) en de plaats van de rechter in de literatuur (Schutgens, Garvelink) worden antwoorden gezocht op de vraag wie de rechter is en welk beeld van de rechter bestaat in de literatuur. Uiteraard kan ook een bespreking van het concept onafhankelijkheid niet ontbreken (Sillen). Het tweede deel behandelt de rechter en zijn rol in de samenleving: politieke uitingen van rechters (Dijkstra) en rechters in de media (Bovend’Eert). Het derde deel, ‘de rechter aan het werk’, bespreekt onder andere de interpretatie van rechtsbronnen uit de internationale rechtsorde (De Waele), open normen (Klaar), in welke mate de rechter zich met verenigingen mag bemoeien (Broeksteeg), het tuchtrecht (Boks), het toetsingsverbod (Fleuren) en KEI (Klaassen & Tromp). De redacteuren van de bundel betogen in hun aggregerende bijdrage dat de rechter een maatschappelijk isolement niet past. De betrokkenheid brengt wel mee dat de rechter bewust om moet gaan met zijn positie in de samenleving.
De bundel bevat binnen het thema verhandelingen over bekende leerstukken en bijdragen in langlopende discussies, maar ook onderbelichte vraagstukken komen aan bespreking toe. Het boek slaagt er daarmee in de lezer aan het denken te zetten over het verhaal van de rechter. (JvM)

L. de Groot-van Leeuwen, R. Schlössels, R. Schutgens, A. Terlouw & D. Venema
Het verhaal van de rechter, over de plaats van de rechter in literatuur, samenleving en rechtszaal
Deventer: Wolters Kluwer 2018, 305 p., € 60

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *