Het lijkt Washington wel. Hoe lobbyisten Brussel in hun greep hebben.

Boekbespreking. Peter Teffer is werkzaam als journalist. Hij schrijft in dit boek deels over onderzoek dat hij heeft verricht in de vijf jaar dat hij werkzaam was voor de nieuws- en opiniesite EUobserver. Enkele delen van zijn onderzoek zijn eerder gepubliceerd in het boek Dieselgate: hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde. Interessant is dat een groot deel van de informatie verkregen is door middel van het indienen van ‘Europese Wob-verzoeken’. Het boek is dan ook het resultaat van een aantal jaren van onderzoek.

In Het lijkt Washington wel laat Teffer aan de hand van tal van voorbeelden zien hoe lobbyisten in Brussel te werk gaan binnen de verschillende instituten van de Europese Unie. Het boek vangt aan met een kort historisch overzicht van het lobbyen in Brussel. Daarna volgen verschillende hoofdstukken waarin telkens een apart wetgevingsdomein wordt besproken. Hierbij komen onder meer de banken-, auto-, landbouw- en tabakslobby aan bod, maar ook de lobby van bedrijven als Uber en verschillende ngo’s. Aan de hand van tal van voorbeelden wordt uiteengezet hoe lobbyisten in Brussel invloed (kunnen) uitoefenen. Teffers doel lijkt te zijn om uit te leggen dat lobbyisten in Brussel doorgaans subtieler te werk gaan dan de bekende voorbeelden van lobbyisten uit Amerikaanse series als House of Cards.

Teffer zet in duidelijke voorbeelden kritisch uiteen hoe bedrijfslobby’s een grote voorsprong hebben op ngo’s die publieke belangen behartigen. Tegelijkertijd weet hij deze sterke stem van het bedrijfsleven op heldere wijze te koppelen aan de totstandkoming van de Europese Unie en de focus op de interne markt. Ook uit hij kritiek op het Europese transparantiebeleid, dat bijvoorbeeld niet verplicht tot het opstellen van notulen voor gesprekken met lobbyisten.

Het boek toont aan de hand van interessante en aansprekende voorbeelden zeer duidelijk aan hoe lobbyisten in Brussel te werk gaan. Het is een interessant boek voor iedereen die meer wil weten over de wijze waarop het beleid van de Europese Unie tot stand komt. (MR)

P. Teffer
Het lijkt Washington wel. Hoe lobbyisten Brussel in hun greep hebben.
Amsterdam: Volt 2020, 288 p., € 22,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *