De bestuurlijke lus. Van toegevoegde waarde in het kader van finale geschilbeslechting?

Boekbespreking. De bestuurlijke lus is in 2010 als een van de juridische instrumenten geïntroduceerd in het kader van finale geschilbeslechting. Dit instrument geeft de rechter de mogelijkheid om tijdens beroepsprocedures bestuursorganen de gelegenheid te geven om fouten te herstellen. Op deze wijze moet worden voorkomen dat een rechter een besluit vernietigt op grond van een formeel gebrek en het besluitvormingstraject moet worden overgedaan. De auteur onderzoekt in deze masterscriptie, geschreven aan Tilburg University, in hoeverre de bestuurlijke lus zijn doel van een snelle en finale geschilbeslechting behaalt en of deze in dat kader van toegevoegde waarde is ten opzichte van de andere instrumenten.

De auteur beschrijft eerst uitgebreid wat finale geschil­beslechting inhoudt, en welke instrumenten en mogelijkheden de rechter hiertoe heeft, zoals het in stand laten van de rechtsgevolgen en zelf in de zaak voorzien (hoofdstuk 3). Vervolgens bespreekt Van Eijs helder de bestuurlijke lus, en tot in detail onder welke voorwaarden deze wel of niet toegepast kan worden. Tot slot vergelijkt ze verschillende instrumenten met elkaar en onderzoekt of de bestuurlijke lus een nuttige toevoeging aan dit instrumentarium is. Een waardevol aspect aan deze bespreking is dat de auteur naast haar literatuur- en juris­prudentieonderzoek relevante partijen heeft geïnterviewd. (CdK)

S. van Eijs
De bestuurlijke lus. Van toegevoegde waarde in het kader van finale geschilbeslechting?
Masterscriptie TiU, Tilburg: Celsus juridische uitgeverij 2015, 138 p., € 28,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *