Bouwrechtjuristen

Boekbespreking. Dit boek geeft een overzicht van gesprekken die zijn gevoerd met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Deze juristen houden zich allen bezig met het bouwrecht en zijn werkzaam als wetenschapper, advocaat, jurist bij een brancheorganisatie, overheidsjurist, bedrijfsjurist of geschilbeslechter. De juristen werken zowel in het civielrechtelijke als het publiekrechtelijke domein. De eerste exemplaren van het boek zijn uitgereikt tijdens de lustrumbijeenkomst 50 jaar Instituut voor Bouwrecht. Het boek lijkt dan ook nauw verbonden te zijn met dit instituut.

Aan alle juristen is dezelfde vragenlijst voorgelegd. Deze bevat deels vragen die persoonlijk van aard zijn en deels vragen van een meer inhoudelijke aard, die bijvoorbeeld zien op hun werkzaamheden of op het bouwrecht in het algemeen. De vragen variëren daardoor van de familie waar de jurist uit afkomstig is tot de mening van de jurist over een bepaalde lijn in de rechtspraak.

Aan de hand van deze vragen hebben de auteurs per persoon een hoofdstuk gemaakt. Elk hoofdstuk begint met een fotoportret van de betreffende jurist. Daarna wordt het leven van de bouwrechtjurist besproken aan de hand van een aantal vaste kopjes (zoals ‘jeugd’, ‘passies’, ‘arbitrage of rechter’, ‘bijzondere belangstelling’, ‘taal’ en ‘technisch inzicht’). Hierdoor geeft elk hoofdstuk een aardig beeld van het individu. Daarnaast staan her en der interessante weetjes over bouwrechtelijke aspecten.

Het boek geeft door de opbouw een overzicht van persoonlijke opvattingen over het bouwrecht. De geïnteresseerde lezer kan hieruit ook de verschillende inzichten over tal van bouwrechtelijke onderwerpen afleiden. Er worden geen algemene conclusies getrokken en er is ook geen afsluitende synthese waarin de verschillende interviews worden samengebracht.

Het doel van de auteurs is om met dit boek het denken over bouwrecht te stimuleren en een tijdsbeeld te schetsen van het bouwrecht ‘in al zijn dynamiek’. Het boek leest goed en het kan fascinerend zijn om portretten over zoveel verschillende juristen te lezen die zich allemaal bezighouden met hetzelfde rechtsgebied. Toch is het de vraag hoe behulpzaam dit boek daadwerkelijk is voor de juridische praktijk van de bouwrechtjuristen. (MR)

H.C.W.M. Moesker & S.J.H. Rutten
Bouwrechtjuristen
Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2018, 472 p., € 34,95

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *