Over de ‘verengelsing’ van het universitaire onderwijs zijn al heel wat columns geschreven en zelfs rechtszaken gevoerd (ECLI:NL:RBMNE:2018:3117). En iedereen die erover begint, is ‘tegen’. Als Nederlandse studenten Engelstalige colleges volgen, behalen zij een minder hoog niveau dan wanneer de colleges in het Nederlands worden gegeven, zo stelt de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON). Volgens […]
Het verhaal is denk ik wel bekend: een koper koopt op een veiling een schilderij van de kunstenaar Banksy, dat zichzelf meteen daarna gedeeltelijk vernietigt met behulp van een ingebouwde papier­versnipperaar. Leuk vraagje voor juristen: is de koper dan aan de koop gebonden? Het kan afhangen van de veilingvoorwaarden, maar in beginsel is de zaak […]
Het valt me de laatste tijd steeds vaker op dat politici zich bemoeien met het recht. Op 18 juli 2018 veroordeelde de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:5314) een Afghaanse asielzoeker voor verkrachting. De officier eiste, conform de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting (LOVS), 24 maanden gevangenisstraf. De rechtbank oordeelde dat verkrachting een zeer ernstig misdrijf is waarop slechts een […]
Als jurist bederf je vaak de sfeer. Hébben mensen een keer een leuk idee, bijvoorbeeld om een huis te kopen, een bedrijf te beginnen of te trouwen, ga jij als jurist vragen: ja maar wat nu als alles misgaat? Moeten jullie geen algemene voorwaarden maken? Of huwelijkse voorwaarden? En hebben jullie al een testament? Gewone […]
Het staat in artikel 1 van onze Grondwet: iedereen moet gelijk worden behandeld, ongeacht hoe je eruit ziet, op wie je valt of in wie je gelooft. Toch is het stuitend hoeveel het in de praktijk uitmaakt of je man of vrouw bent, wit of zwart, homo of hetero. Dat er onverdraagzame mensen zijn, zal […]
Vorige maand mocht ik in het Concertgebouw in Amsterdam een cursus geven over ‘Muziek en recht’. Was nog niet zo makkelijk. Want hebben muziek en recht dan iets met elkaar te maken? Misschien toch wel iets, want er lijken relatief veel mensen te zijn die een mateloze interesse hebben in zowel muziek als recht. Zo […]

Tucht en recht

De titel klinkt een beetje als een roman van Dostojevski, maar waar ik het eens over wilde hebben is de rol van het tuchtrecht in het civiele recht. Sommige civielrechtelijke handelingen kunnen alleen door een ambtenaar worden uitgevoerd. Zo moet voor de levering van een onroerende zaak of de vestiging van een hypotheek verplicht een […]
Vroeger (opa vertelt…) had ik u voor gek verklaard als u een telefoontoestel (wij hadden er één met een draaischijf) bij u zou hebben in de trein en daar de hele tijd naar zou zitten kijken. Nu zou ik dat wel snappen. Misschien zit u wel een hoorcollege terug te kijken. Mooi natuurlijk dat dat […]
‘Levenslang is echt levenslang’ hoor je wel eens. Dat was ook inderdaad zo, maar dat vindt het EHRM niet goed: de levenslanggestrafte moet uitzicht hebben op een reële mogelijkheid tot herbeoordeling van zijn straf die ook daadwerkelijk kan leiden tot (voorwaardelijke) invrijheidstelling. Een zékere levenslange gevangenisstraf is inhumaan (art. 3 EVRM). De Hoge Raad heeft […]
Bovenaan officiële afschriften (‘grossen’) van rechterlijke uitspraken en notariële akten staat sinds 1 september 1891 (toen Wilhelmina koningin werd) een stempel met ‘In naam der Koningin’ en sinds 30 april 2013 (toen Willem-Alexander koning werd) ‘In naam des Konings’. Op 1 juli 2015 is een wetje in werking getreden om deze ‘archaïsche aanhef te wijzigen […]