Vind een Maandblad-aflevering

Kies de maand en het jaar waarin het nummer dat je zoekt is verschenen en ga naar de aflevering.

* Van 2012 tot en met heden vind je naast de artikelen van de betreffende maand ook het volledige nummer integraal.
* Vóór 2012 vind je per nummer alleen de losse artikelen die in dat nummer zijn verschenen en kun je niet het volledige nummer integraal bekijken.

Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick
Banner Pels Rijcken
Banner Raad van State
Banner RU Onderneming & Recht
Banner Maverick

Deeplink naar deze pagina:
https://arsaequi.nl/aam/201302


Maandblad februari 2013

Ars Aequi februari 2013

50 jaar Eichmann in Jerusalem: provocatie, vergissing en herziening

N. Rozemond

Post thumbnail Eichmann in Jerusalemvan Hannah Arendt was bedoeld als provocatie aan het adres van de Israëlische premier David Ben-Gurion. Hij wilde volgens Arendt het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann gebruiken ter legitimatie van de staat Israël. Haar beroemde typering van Eichmann als banale dader was een polemisch middel om deze legitimatie te ontkrachten. Los van de polemiek met Ben-Gurion is Arendts typering van Eichmann een ernstige vergissing die aan een grondige herziening toe is. Het boek van Arendt bevat een veel betere typering van het kwaad van Eichmann: de welbewuste vernietiging van menselijke pluraliteit.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2013
AA20130119

Costa Blanca: directe aansprakelijkheid bestuurder buiten BV om

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 23 november 2012, nr. 11/03296, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, LJN: BX5881 (Spaanse villa - Costa Blanca)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130125

De drie dimensies van het bestuursrecht van J. van der Hoeven

J.E.M. Polak

Post thumbnail

Jaap Polak staat stil bij het werk en leven van de eerste voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State J. van der Hoeven en diens bestuursrechtelijke meesterwerk De drie dimensies van het bestuursrecht.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
februari 2013
AA20130094

De SGP-zaak in Straatsburg

R.J.B. Schutgens, J.J.J. Sillen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 10 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX7343, app.nr. 58369/10 (SGP t. Nederland)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130129

Excuustruus of echte topvrouw?

Over de wenselijkheid van vrouwenquota in het bedrijfsleven

F.S. Bakker, F. Kartner

Eurocommissaris Viviane Reding deed een voorstel voor een EU-richtlijn die voorziet in een vrouwenquotum van 40% voor niet-uitvoerende bestuurders in de raden van bestuur van beursgenoteerde vennootschappen. Vrouwenquota zijn echter niet wenselijk, met welk doel dan ook. Bedrijven worden niet beter bestuurd en presteren niet beter wanneer een vrouw enkel vanwege een vrouwenquotum is aangenomen, terwijl zij niet de juiste kwaliteiten voor de functie heeft. Ook zou onterecht twijfel kunnen rijzen over de redenen voor aanstelling.

Opinie | Redactioneel
februari 2013
AA20130093

Het vondelingenluikje: sympathiek bedoeld, maar een ontoereikende oplossing voor moeder en kind

M.P. de Jong-de Kruijf, M.J. Vonk

Post thumbnail Het initiatief om in Nederland een vondelingenluikje te realiseren, lijkt mooier dan het is. Dit initiatief voorkomt infanticide niet, gaat voorbij aan de nood waarin de moeder verkeert en staat haaks op het recht op afstammingskennis; iets dat in het Nederlandse recht altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Actieve bevordering van babyluikjes is strijdig met relevante kinderrechtenbepalingen uit het IVRK (art. 6, 7, 8, 9 en 19). Geheim bevallen is in Nederland reeds mogelijk, het strekt tot aanbeveling om lering te trekken uit een Belgisch wetsvoorstel dat beoogt om discreet bevallen mogelijk te maken.   

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2013
AA20130110

Hof van Justitie geeft groen licht voor Europees stabiliteitsmechanisme (ESM)

P.J. Slot

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 27 november 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY5639, zaak C-370/12 (Thomas Pringle t. Regering van Ierland en de Attorney General) Prejudiciële procedure op grond van artikel 267 VWEU

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130142

If You Shoot My Dog, I’ma Kill Yo’ Cat

An Enquiry into the Principles of Hip-Hop Law

A. Ernst, S. Iseger, N. Riaz, J.M. Smits

Post thumbnail This article investigates how the law is perceived in hip-hop music. Lawyers solve concrete legal problems on basis of certain presuppositions about morality, legality and justice that are not always shared by non-lawyers. This is why a thriving part of academic scholarship deals with what we can learn about laymen’s perceptions of law from studying novels (law and literature) or other types of popular culture. This article offers an inventory and analysis of how the law is perceived in a representative sample of hip-hop lyrics from 5 US artists (Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, Ludacris and Jay-Z) and 6 UK artists (Ms. Dynamite, Dizzee Rascal, Plan B, Tinie Tempah, Professor Green and N-Dubz).

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2013
AA20130099

Incassokosten begrensd

L.D.V.M. Kompier

Op 1 juli 2012 is de nieuwe regelgeving voor de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Met een wijziging van het Burgerlijk Wetboek zijn in lagere regelgeving, namelijk in een besluit, de incassokosten genormeerd. Wanneer een schuldenaar niet op tijd betaalt, kan een schuldeiser handelingen (laten) verrichten om de schuldenaar alsnog te laten betalen. De schuldeiser heeft recht op een vergoeding voor de kosten die hij maakt om de vordering buiten rechte te innen. De wettelijke regeling van de incassokosten biedt duidelijkheid aan de schuldenaar en aan de schuldeiser over hoe hoog deze kosten mogen zijn en biedt bescherming tegen te hoge incassokosten.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2013
AA20130149

Kwakopsporing

R.J.B. Schutgens

Onlangs werd de Instructie onorthodoxe opsporingsmethoden van het College van procureurs-generaal openbaar. Voorbeelden van deze opsporingsmethoden zijn het poppenspel bij vermoedens van kindermisbruik, getuigenverhoor onder hypnose, de leugendetector en de hulp van paragnosten. Roel Schutgens denkt er het zijne van.

Opinie | Column
februari 2013
AA20130118

Mensenhandelaanpak in beweging; een kritische blik op de aanpak van arbeidsuitbuiting

J.P. van der Leun

Met de aanpak van arbeidsuitbuiting in de zin van mensenhandel wordt illegale arbeid in de beleidsretoriek sterk richting mensenhandel getrokken en wordt soms vergeten dat veel illegale arbeid geen excessen betreft. Anderzijds wordt in de praktijk uiteindelijk vaak niet gekeken naar de vraag of er indicaties zijn voor excessen of uitbuiting, maar gaat een snelle uitzetting van de migranten voor. De boodschap van dit artikel is dat de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel ondubbelzinnig gericht dient te zijn op excessen en op de uitbuiters. Ook wordt aandacht gevraagd voor de ongelijkheid in de positie van illegale migranten die wel en niet herkend worden als slachtoffers van mensenhandel in die zaken waarin er sprake is van excessen.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2013
AA20130114

Ondervraagd of niet, that’s the question

T. Kooijmans

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 10 juli 2012, ECLI:NL:XX:2012:BX3071, appl.nr. 29353/06, NJ 2012/649 m.nt. T.M. Schalken (Vidgen t. the Netherlands)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2013
AA20130134

Relativiteit. Het geheime wapen van de rechter

G.E. van Maanen

Post thumbnail

De toepassing van de relativiteiteis leidt soms tot onvoorspelbare en arbitraire uitkomsten, en verhult de rechtspolitieke keuzes die onze rechters maken. Waarom hebben wij in Nederland ooit gekozen voor dit instrument? Voor een antwoord op deze vraag neemt Gerrit van Maanen ons terug naar de beginjaren van de twintigste eeuw, waar we zullen kennismaken met Johan van Gelein Vitringa.

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
februari 2013
AA20130153

Soevereiniteit in eigen kring

A. Soeteman

Post thumbnail

In de 19e eeuw werd in de orthodox protestants-christelijke zuil het leerstuk van de soevereiniteit in eigen kring ontwikkeld. In de eerste helft van de eeuw daarna werd dit leerstuk met name aan de VU verder gefundeerd en uitgewerkt. Maar momenteel horen we er niet zo veel meer over. In het Ars-Aequi-redactioneel uit november 2012 wordt betwijfeld of het beginsel in onze ontzuilde wereld nog wel even relevant is als voorheen. Hebben we nog wat aan het beginsel? In de politieke filosofie, maar ook in het recht? 

Overig | Rode draad | Historische wortels van het recht
februari 2013
AA20130160

The spy who never came in from the cold: KGB-agent zorgt voor juridisch spektakel

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft dubbelspion George Blake en boeiende rechtsstrijd  om de opbrengst van diens autobiografie No other choice.

Opinie | Column
februari 2013
AA20130109

Van ‘Hoevelaken-doctrine’ naar ‘jurisprudence of consequences’

M.L.M. Hertogh

Post thumbnail De meeste (bestuurs)rechters besteden veel tijd aan de totstandkoming van hun oordeel, maar zijn niet geïnteresseerd in de gevolgen van hun uitspraak. Hetzelfde geldt voor veel rechtswetenschappers. Maar juist in een tijd waarin het gezag van de rechter bijna dagelijks ter discussie staat, is het belangrijk dat er meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar de doorwerking van jurisprudentie in het overheidsoptreden en dat ook de rechter zich meer gevoelig toont voor de effecten van zijn oordeel.

Opinie | Amuse
februari 2013
AA20130096

Wie zoekt, zal vinden

E.G.C. Rassin

Post thumbnail De politie doet veelvuldig een beroep op de verklaringen van getuigen en verdachten. Maar inmiddels is duidelijk dat dergelijke verklaringen lang niet altijd betrouwbaar zijn. Hoe groot is dit probleem? En draagt de politie onbedoeld zelf bij aan de onjuistheid van verklaringen, zoals geimpliceerd in de termen ‘overaangifte’ en ‘overbekentenis’? 

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2013
AA20130166