50 jaar Eichmann in Jerusalem: provocatie, vergissing en herziening


Eichmann in Jerusalemvan Hannah Arendt was bedoeld als provocatie aan het adres van de Israëlische premier David Ben-Gurion. Hij wilde volgens Arendt het proces tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann gebruiken ter legitimatie van de staat Israël. Haar beroemde typering van Eichmann als banale dader was een polemisch middel om deze legitimatie te ontkrachten. Los van de polemiek met Ben-Gurion is Arendts typering van Eichmann een ernstige vergissing die aan een grondige herziening toe is. Het boek van Arendt bevat een veel betere typering van het kwaad van Eichmann: de welbewuste vernietiging van menselijke pluraliteit.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. Rozemond

Verschijning: februari 2013

Archiefcode: AA20130119

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Opinie Opiniërend artikel