Incassokosten begrensd


Op 1 juli 2012 is de nieuwe regelgeving voor de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Met een wijziging van het Burgerlijk Wetboek zijn in lagere regelgeving, namelijk in een besluit, de incassokosten genormeerd. Wanneer een schuldenaar niet op tijd betaalt, kan een schuldeiser handelingen (laten) verrichten om de schuldenaar alsnog te laten betalen. De schuldeiser heeft recht op een vergoeding voor de kosten die hij maakt om de vordering buiten rechte te innen. De wettelijke regeling van de incassokosten biedt duidelijkheid aan de schuldenaar en aan de schuldeiser over hoe hoog deze kosten mogen zijn en biedt bescherming tegen te hoge incassokosten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.D.V.M. Kompier

Verschijning: februari 2013

Archiefcode: AA20130149

241 Rv 242 Rv incassohandeling incassokosten schuldeiser schuldenaar

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving