Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 62

Byankov: vrij verkeer, rechtszekerheid en effectiviteitsbeginsel