Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 83

Commissie tegen Nederland: 'studiefinanciering: 3-uit-6-eis'


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): R.H. van Ooik

Archiefcode: RV20120083

14-06-2012 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2012:346) zaaknummer: C-542/09

studiefinanciering vrij verkeer van werknemers woonplaatsvereiste

Sociale zekerheid

(VwEU) Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Art. 45Verordening 1612/68 EG (Vrij verkeer werknemers) Art. 12Art. 7, lid 2