Showing all 12 results

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 39

Kamberaj: gelijke behandeling langdurig ingezetene bij huursubsidie en artikel 34 Handvest

Noot: C.A. Groenendijk

24-04-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-571/10

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 63

M. tegen Ierland: de samenwerkingsplicht en de Definitierichtlijn

Noot: K.M. Zwaan

22-11-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-277/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 64

AIVD informatie en het recht op een eerlijk proces

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 67

ne bis in idem niet aan banden door artikel 47 Handvest?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 7

Y en Z tegen Duitsland: vervolging en vrijheid van godsdienst

Noot: K.M. Zwaan

05-09-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-71/11 en C-99/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 99

het belang van het kind

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 8

MA e.a. tegen SSHD: Dublin en alleenstaande minderjarigen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 63

belang van het kind en rechtstreekse werking

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 70

Mahdi: Rechterlijke toets van de bewaring

Noot: G.N. Cornelisse

05-06-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-146/14

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 72

Mukarubega: recht om gehoord te worden bij uitvaardigen terugkeerbesluit

Noot: G.N. Cornelisse

05-11-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-166/13

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 74

geen gelijktijdige rechterlijke toets meeromvattende beschikking en bewaring

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 8

A., B., en C: beoordeling geloofwaardigheid homoseksualiteit

Noot: H. Battjes

02-12-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-148/13 - C-150/13

Showing all 12 results