Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 99

het belang van het kind


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): A.M. Reneman

Archiefcode: RV20120099

07-02-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BV3716) zaaknummer: 201103064/1/v2

minderjarige rechten van het kind rechterlijke toetsing

Varia

(IVRK) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Art. 3Handvest grondrechten Europese Unie Art. 24Art. 51, lid 1