Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 7

Y en Z tegen Duitsland: vervolging en vrijheid van godsdienst


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20120007

05-09-2012 Hof van Justitie Europese Unie (ECLI:EU:C:2012:518) zaaknummer: C-71/11, C-99/11

godsdienstvrijheid vervolgingsgrond

Asiel

Handvest grondrechten Europese Unie Art. 10, lid1Richtlijn 2004/83/EG (Definitie) Art. 2 onder cArt. 9, lid 1 onder a

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen