Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 67

ne bis in idem niet aan banden door artikel 47 Handvest?


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): M.H.A. Strik

Archiefcode: RV20120067

29-06-2012 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2012:BX6209) zaaknummer: 201112955/1/V4

herhaalde aanvraag Ne Bis In Idem Nova rechterlijke toetsing

Procedure

(Awb) Algemene wet bestuursrecht Art. 4:6Handvest grondrechten Europese Unie Art. 47, lid 1Richtlijn 2005/85/EG (Procedure) Art. 32