Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Toont alle 9 resultaten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 58

G.R.: schending artikel 13 EVRM wegens extreem formalisme

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 59

I.M.: snelle Franse grensprocedure in strijd met artikel 13 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 60

Singh tegen België: refoulement en identiteitsdocumenten

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 64

AIVD informatie en het recht op een eerlijk proces

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 72

Popov: verblijf van kinderen in detentiecentrum

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 73

Emin tegen Nederland: vreemdelingenbewaring na strafrechtelijke detentie

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 84

toch geen kinderbijslag voor nog niet toegelaten vreemdelingen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 90

recht op maatschappelijke opvang voor meerderjarige vreemdeling zonder rechtmatig verblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 96

Djokoba tegen Nederland: beoordeling van de rechtmatigheid van vrijheidsbeneming

Toont alle 9 resultaten