Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 90

recht op maatschappelijke opvang voor meerderjarige vreemdeling zonder rechtmatig verblijf


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): C.H. Slingenberg

Archiefcode: RV20120090

22-10-2012 Centrale Raad van Beroep (ECLI:NL:CRVB:2012:BY1369) zaaknummer: 12/5430

illegaal verblijf meerderjarige kinderen opvang positieve verplichting

Opvang

(Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning Art. 1Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Art. 8