Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 60

Singh tegen België: refoulement en identiteitsdocumenten


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): T.P. Spijkerboer

Archiefcode: RV20120060

02-10-2012 Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECLI:CE:ECHR:2012:1002JUD003321011) zaaknummer: 33210/11

Effective Remedy onderzoeksplicht rechterlijke toetsing schorsende werking

Procedure

(EVRM) Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens Art. 13Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Art. 3