Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 84

toch geen kinderbijslag voor nog niet toegelaten vreemdelingen


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20120084

23-11-2012 Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2012:BW7740) zaaknummer: 11/03891

discriminatie ingezetenschap kinderbijslag rechtmatig verblijf

Sociale zekerheid

(AKW) Algemene kinderbijslagwet Art. 3Art. 6Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Art. 14Art. 8