Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 96

Djokoba tegen Nederland: beoordeling van de rechtmatigheid van vrijheidsbeneming