Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond

Recht en liefde

Open brief van C.W. Maris aan K. Raes

C.W. Maris, K. Raes

In het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek' verschijnt in de rubriek Mening op regelmatige basis een briefwisseling. De auteurs treden in discussie met elkaar over een ethisch juridisch onderwerp. De vaste auteur in deze briefwisseling is prof.mr. C.W. Maris. Deze maand wisselt hij van gedachte met prof.dr. K. de Raes over Recht en liefde.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
maart 1998
AA19980159

Rechtsvraag (270) privaatrecht

Suykerland BV

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Rechtsvraag die in het teken staat van de Rode draad 1998 'Recht & Ethiek' waarbij een rechtsfilosofische kwestie aan de orde is bij een ontslagzaak waarbij verschillende morele kwesties een rol spelen.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Recht en ethiek
maart 1998
AA19980221

Rode draad ‘Recht en Ethiek’

De ethiek van het recht

Ars Aequi Libri, H. van der Tas, J. van Wielink, C. Zijderveld

In dit redactionele artikel wordt een inleiding gegeven op de Rode draad voor het jaar 1998 'Recht & Ethiek'.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1998
AA19980005

Sociaal recht op een tweesprong

J.P. Balkenende

Het sociaal recht was lange tijd een uiting van solidariteit. De laatste jaren treden echter marktwerking en ‘verprivaatrechtelijking’ op de voorgrond. Gaat dit ten koste van de ethiek van het sociaal recht? Het sociaal recht staat op een tweesprong.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1998
AA19980556

Strafrecht en ethiek: pleonasme en niet voorwerp van post-modern debat over twee zelfstandige grootheden

P.A.M. Mevis

Auteur vraagt zich af waarom er thans zo expliciet aandacht aan ‘ethiek’ wordt besteed. Niet valt uit te sluiten dat daarmee wordt beoogd de inhoud van de strafrechtelijke ethiek een nieuwe, beleidsmatige inhoud te geven. Een aantal ontwikkelingen past in zo een tendens. Daarmee wordt echter de inherente doelgerichtheid van het strafrecht ten onrechte losgelaten.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
november 1998
AA19980870

Vrijheid en recht

Open brief van C.W. Maris* aan D.H.M. Meuwissen

C.W. Maris, D.H.M. Meuwissen

Briefwisseling van Maris en Meuwissen in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek'. Beide briefschrijvers verhalen over vrijheid doch allebei vanuit een andere visie en uitgangspositie.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
juli 1998
AA19980668

Wetgeving inzake morele kwesties: een procesgerichte benadering

W. van der Burg

Mogen morele normen, bijvoorbeeld rond abortus of homoseksualiteit, in wetgeving worden omgezet? Dit is doorgaans de centrale vraag in rechtsfilosofische analyses over de verhouding tussen moraal en wetgeving. Daarbij gaat men uit van twee veronderstellingen. Ten eerste veronderstelt men dat de morele normen bekend en relatief onomstreden zijn. Ten tweede worden juridische regels een effectief middel geacht om morele normen af te dwingen. In deze pluralistische en dynamische samenleving zijn deze veronderstellingen minder adequaat. De moraal is zeer divers en sterk in beweging en bovendien vaak niet toegesneden op nieuwe kwesties zoals dir rond biotechnologie. De handhaving van juridische regels blijkt steeds meer een probleem. In een dergelijke situatie kan de verhouding tussen wetgeving en moraal beter worden gezienals een tweerichtingsverkeer. Hierbij is er zowel tijdens het wetgevingsproces als tijdens het implementatieproces een voortdurende wisselwerking tussen ontwikkeling van morele normen en rechtsontwikkeling. Deze benadering past ook een andere visie op wetgeving. De explosieve en communicatieve functies van de wet komen dan meer op voorgrond te staan.

Overig | Rode draad | Recht en ethiek | Verdieping | Verdiepend artikel
februari 1998
AA19980079

Resultaat 13–19 van de 19 resultaten wordt getoond