Communicatie over de Rechtspraak: de rechter als ambassadeur?

De spanning tussen de communicatie van de rechterlijke organisatie en meningsuitingen van individuele rechters


Soms bestaat spanning tussen de communicatie vanuit de rechterlijke organisatie en de meningen die individuele rechters publiekelijk uiten. Uit de rechtspraak over de vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) blijkt dat rechters het recht hebben om een mening te uiten die afwijkt van het ‘officiële geluid’ en, in rechtsstatelijke crises, soms zelfs een plicht. In minder extreme situaties zal de rechter er rekening mee moeten houden dat uitingen over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de rechtsstaat al snel als politiek gekleurd worden beschouwd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S. Dijkstra

Verschijning: maart 2024

Archiefcode: AA20240218

10 EVRM communicatie individuele rechter mediaoptreden meningsuiting onafhankelijk ambtenaar Pitkevich v Rusland rechtspraak

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Opiniërend artikel