Naar een gefeminiseerd sociale zekerheidstelsel?


In dit artikel vindt een kritische beschouwing plaats van de Nederlandse sociale zekerheid en van de eisen die de vrouwenbeweging ten aanzien van die sociale zekerheid stelt. De eisen van economische zelfstandigheid van vrouwen en individualisering van de sociale zekerheid blijven binnen de grenzen van het bestaande vertoog over de sociale verzekeringen en zullen voor vrouwen geen werkelijke doorbraak betekenen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. Holmaat

Verschijning: juli 1992

Archiefcode: AA19920399

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Overig Rode draad Op zoek naar gefeminiseerd recht