Verslag van het ronde-tafelgesprek in het kader van de Rode Draad ‘Op zoek naar gefeminiseerd recht’

De ontmoeting


Na een jaar lang alleen vrouwen aan het woord te hebben gelaten, wordt in deze laatste bijdrage van de Rode draad 1992 een verslag van een ronde-tafelgesprek tussen leden van beide seksen gegeven. Geprobeerd is om tot een fundamentele discussie te komen over de rol die het recht kan spelen bij het zoeken naar middelen om tot een grotere sociale rechtvaardigheid te komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. van der Grinten, O. van Klinken, D. Pessers

Verschijning: december 1992

Archiefcode: AA19920769

begrip emancipatie grondrechten op zoek naar gefeminiseerd recht

Metajuridica Rechtsfilosofie

Overig Rode draad Op zoek naar gefeminiseerd recht