De Nederlandse implementatie van het UNESCO Verdrag – best of two worlds or wishful thinking?


De kunstmarkt is altijd al grensoverschrijdend geweest. Met de steeds verdergaande globalisering is ook de kunstmarkt alsmaar internationaler geworden. Deze trend is echter niet alleen waar te nemen bij de reguliere of legale handel maar ook in het illegale circuit. De illegale handel in kunst en antiquiteiten is een winstgevende zwarte markt en wordt steeds vaker in verband gebracht met de handel in drugs en vuurwapens. Eén van de gevolgen van deze internationalisering is dat juristen in toenemende mate geconfronteerd worden met vragen over de rechtmatigheid van bezit en eigendom van kunstvoorwerpen en antiquiteiten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.R.M. Lubina, H.E.G.S. Schneider

Verschijning: februari 2010

Archiefcode: AA20100080

cultuurgoederen kunsthandel kunstsmokkel UNESCO UNIDROIT

Opinie Amuse