De overheid bestaat niet… (of) toch?


‘Overheid’ is een goed ingeburgerd begrip dat zich makkelijk laat gebruiken. Juridisch ligt dat veel complexer en biedt het begrip vanwege zijn ongewisheid weinig aanknopingspunten om als subjectbegrip te fungeren. Hoewel het op de achtergrond toch een rol blijkt te spelen, kan het verschil tussen het maatschappelijk gebruik en de juridische betekenis eenvoudig tot kortsluiting leiden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A.F. Peters

Verschijning: april 2019

Archiefcode: AA20190262

2:1 BW Ikon overheid Pikmeer publiekrecht subjectbegrip Volkel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Opinie Amuse